Green Energy Trading s.r.o.

Úvod

Činnost naší společnosti:

A/ OBNOVITELNÉ ZDROJE

- Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů

- Akvizice FVE v ČR a SR

- Správa a údržba FVE v ČR a SR, sekání trávy na FVE

B/ ZEMĚDĚLSKÉ NEMOVITOSTI

- Akvizice zemědělských farem v ČR a SR

-  Nákup a prodej orné půdy

-  Akvizice lesních pozemků v ČR, SR a Polsku


Die Aktivitäten des Unternehmens:

A / RENEWABLES

- Beratung zu erneuerbaren Energien

- Erwerb von FVE in CR und SR

- Management und die Instandhaltung von Photovoltaik-Kraftwerken in der Tschechischen Republik und die Slowakei, mäht Gras auf PVP

B / landwirtschaftliche Eigenschaften

- Erwerb von landwirtschaftlichen Betrieben in der Tschechischen Republik und die Slowakei

- Kauf und Verkauf von Ackerland

- Der Erwerb von Waldflächen in der Tschechischen Republik, die Slowakei und Polen


The activities of our company:

A / RENEWABLES

- Advice on renewables

- Acquisition of FVE in CR and SR

- Management and maintenance of photovoltaic power plants in the Czech Republic and Slovakia, mowing grass on PVP

B / agricultural properties

- Acquisition of farms in the Czech Republic and Slovakia

- Buying and selling of arable land

- The acquisition of forest land in the Czech Republic, Slovakia and Poland