Měniče

Solární energie je jednou z nejslibnějších obnovitelných zdrojů energie dneška a měniče hrají klíčovou roli v její transformaci do formy, kterou můžeme využít v našich domácnostech a firmách. Měniče, někdy nazývané také invertory, jsou zařízení používané v fotovoltaických (PV) systémech pro přeměnu stejnosměrného (DC) proudu, který generují solární panely, na střídavý (AC) proud. Střídavý proud je typ elektrické energie, který je kompatibilní s většinou domácností a průmyslových zařízení. Hlavní funkcí měniče je převod DC proudu na AC proud. DC proud je formou energie, kterou solární panely produkují při absorpci slunečního světla. Tato energie však není přímo použitelná pro běžné spotřebiče, které obvykle fungují na AC proud.
Měnič tedy přijímá energii z solárních panelů, transformuje ji na AC proud a pak ji distribuuje do elektrické sítě domácnosti nebo firmy. Při správném nastavení systému může měnič také posílat přebytečnou energii zpět do veřejné elektrické sítě.Funkce měniče je založena na elektronických komponentech a řízení, které společně umožňují převod DC na AC. Proces začíná tím, že měnič přijímá DC proud z solárních panelů. Tento proud je poté upraven pomocí vnitřních obvodů měniče, které transformují DC proud na AC.

Moderní měniče, známé jako měniče s jednou fází nebo třífázové měniče, také obsahují mikroprocesory a další sofistikované technologie pro optimalizaci výstupu a pro poskytování detailních informací o výkonu systému.

Jednoduchým příkladem je měnič, který dokáže sledovat výstup z PV panelů a upravit svůj vlastní výkon tak, aby maximálně využil dostupnou solární energii. Tento proces se nazývá maximální sledování bodu napětí (MPPT).

GoodWe

Prozkoumat

Solax

Prozkoumat

Huawei

Prozkoumat

Sun Money Saver

Prozkoumat