en Array ( [xml_data_template] => categories.head [item] => stdClass Object ( [category_id] => 110716 [ln_category_id] => 110716 [parent_id] => 0 [webtype] => 123359 [url_name] => znacky [name] => značky [name_extended] => [date_created] => 2022-05-04 14:16:58 [date_changed] => 2023-07-28 12:15:37 [visible] => 0 [path] => /znacky/ [depth] => 0 [haschild] => 1 [menuorder] => 32 [deleted] => 0 [seo_title] => značky [seo_keywords] => [seo_description] => [extern_url] => [symlink_id] => 0 [system] => 0 [disabled] => 0 [protected] => 0 [ln] => en [system_code] => [products_visible] => 0 [products_hidden] => 24 [stat_uip] => 229 [stat_view] => 229 [articles_count] => [sitemap_show] => 1 [sitemap_priority] => 0.8 [sitemap_frequency] => weekly [products_xml_export] => 1 [slider_id] => 0 [template_id] => 0 [tags] => [url] => https://www.getrading.eu/en/znacky/ [images] => [attributes] => Array ( ) [codelists] => Array ( ) [canonical] => https://www.getrading.eu/en/znacky/ ) [app_texts] => Array ( [navigation] => Categories [choose] => Select category [home] => Home [access_denied] => Access denied ) [categories_webmap_url] => https://www.getrading.eu/en/webmap/ [categories_webmap_name] => Web map [category_codelists] => Array ( ) [category_attributes] => Array ( ) [xml_data_get] => Array ( [ln] => en [url] => /znacky/ ) [ln] => en [xml_data_category_id] => 110716 [xml_data_dir_id] => [xml_data_webtype] => 123359 [xml_data_web] => www.getrading.eu )

Zápis

Dokumentace Twig 1.x

{{ a.azami|raw }} - azami podpis neescapované html

{{ a.color(2) }} - druhá barva

{{ a.color(2, {"brightness":60}) }} - druhá barva zesvětlená

{{ a.head({"template":"my_header"})|raw }} - hlavička s vlastní šablonou

Společné parametry (nepovinné) například: {{a.head({"template":"my_header"})|raw}}

template ... jméno šablony (použije se místo výchozí)

param ... uživatelsky definovaná proměnná (předává se do podšablon)

cache_time ... počet vteřin po které se makro cachovat

cache_key ... lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

Vlastí filtry

data|json_encode - vypíše json reprezentaci data

data|var_dump - vypíše var_dump reprezentaci data

data|randomize - náhodně promýchá pole s daty

data|test(path,value) - otestuje cestu a všechny indexy polí v ní na existenci hodnoty, například: item|test("codelists.group.codelist.codelist_key","mobile") - vrátí 1 pokud existuje u položky menu item číselník s klíčem "mobile". Není tak nutno procházet více smyčkami, případně v kódu používat přesné indexy pole


{{ a.album }}

Fotogalerie - lze načítat i přes makro s * v editoru

template: default.gallery
id: id galerie
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.articles }}

Výpis článků, je součástí content

template: articles_list
preview: pokud je 1 lze předefinovat parametry page_from,per_page a category_id, deaktivují se filtry
page_from: stránkování od 0
per_page: počet článků na stránku
category_id: kategorie článků, lze vložit i 0
sort_by: vlastní pořadí předefinuje to z nastavení, směr, vyjma názvu vždy sestupně: article_id, date_created, date_changed, stat_uip, stat_view, votes, name
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.assets }}

Cesta k sloučenému souboru (např. více css), parametr soubory v poli, případně oddělit čárkami. Při změně v libovolném obsaženém souboru dojde ke změně adresy

minify: ve výchozím stavu hodnota 1 - minifikovaný soubor, 0 toto vypne

{{ a.azami }}

{{ a.basket }}

Košík - je součástí content

template: basket
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.category }}

Data ke kategorii

category_id: id kategorie, výchozí je aktuálně načtená kategorie

{{ a.class }}

{{ a.color }}

vrátí barvu z nastavení

id: id barva, hodnoty 1 - 7, výchozí 1
brightness: 0 černá, 50 původní barva, 100 bílá, výchozí 50

{{ a.contact }}

{{ a.content }}

Hlavní obsah webu (články, produkty, kategorie)

template: categories.category
template_sufix: doplňující text do názvu podšablon (výpisy, detaily...), pokud existuje šablona s doplněným suffixem použije se ta, jinak se použije výchozí šablona
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.content_title }}

{{ a.css }}

Hlavní css, pokud je parametr 1, css bude minifikované, vrací kompletní tag, nutno volat {{ a.css|raw }}, případně {{ a.css(1)|raw }}

minify: ve výchozím stavu hodnota 1 - minifikovaný soubor, 0 toto vypne

{{ a.font }}

id: id font, hodnoty 1 - 2

{{ a.footer }}

{{ a.footer_adress }}

{{ a.footer_short_text }}

{{ a.head }}

Hlavička webu

template: categories.head
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.help }}

Přehled funkcí šablonovacího systému Azami.

{{ a.html_append }}

Připojí html k head, k body {{ a.html_append({'html': 'html', 'type':'head'}) }}

html: připojované html
type: výchozí hodnota head, alternativní body

{{ a.image }}

vrátí obrázek z nastavení

id: id obrázku 1-6

{{ a.langs }}

Výpis jazyků, {'template':'langs'}

{{ a.login_form }}

{{ a.logo }}

{{ a.menu_main }}

Výpis hlavního menu

template: categories.menu
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.menu_sub }}

nepovinný parametr submenu_type: all - vypíše celé submenu od rootu až k aktivní položce, visible - vypíše submenu - od poslední skryté položky

submenu_type: nepovinný parametr submenu_type: all - vypíše celé submenu od rootu až k aktivní položce, visible - vypíše submenu od poslední skryté položky, normal, vypíše pouze nejbližší potomky, pokud kategorie potomky nemá, tak sourozence, výchozí normal
parent_id: Id rodičovského elementu, pokud je nastaveno ignoruje se submenu_type, hodnota top, bottom vyčte id z nastavení
include_hidden: pokud je nastaveno vypíší se i skryté kategorie
template: categories.submenu pro submenu, categories.category_menu pro parent_id
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.navigation }}

Drobečková navigace

template: categories.navigation
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.notifications }}

Systémové notifikace, jsou součástí content

template: notification
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.path }}

Vrací kompletní cestu k zadané relativní cestě

{{ a.products_filter }}

Filtr produktů - je součástí content

template: products.filter
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.products_list }}

Výpis produktů - je součástí content

template: products.list
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.profile }}

{{ a.redirect }}

Přesměrování, bez parametrů přesměruje na předchozí stránku

url: url pro přesměrování
status_code: kód přesměrování, výchozí 302

{{ a.slogan }}

{{ a.template }}

Zpracování další šablony, například {{ a.template({'template':'test',data {{'name':'Pepa'}}})|raw }}, v šabloně test pak bude {{data.name}}

template: povinné jméno šablony
data: nepovinná data, která se do šablony pošlou
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.user }}

Profil uživatele

template: dir.useredit
dir_id: 0
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.user_orders }}

{{ a.webmap }}

Výpis mapy webu

template: categories.webmap
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

{{ a.webname }}

{{ a.widget }}

Widget např. {{ a.widget({template:'widget-slider', data:{extern_id:category_id}})|raw }}

template: šablona
data: data pro widget, pokud obsahuje extern_id lze tak rozlišit více obsahů jednoho widgetu
param: nepovinná data, která se do šablony pošlou
cache_time: počet vteřin po které se makro cachovat
cache_key: lze použít pouze v kombinaci s cache_time, například lze vložit id kategorie pokud má makro v každé kategorii být cachováno odděleně

seznam maker nemusí být konečný, mohou být naprgramována individuální makra pro konkrétního klienta / aplikaci.

Interní makra (příklad definice a volání interního makra)

{% macro input(name, value, type, size) %} <input type="{{ type|default('text') }}" name="{{ name }}" value="{{ value|e }}" size="{{ size|default(20) }}"/> {% endmacro %} {% import _self as forms %} {{ forms.input("email", "@", "email", "50") }}

Separace

{{ a._("klíč","hodnota") }} - pokud separace neexistuje, sama se vytvoří


Datová pole

{{ a.info['category_id | cookie | default_ln | get | ip | langs | ln | post | settings | url | user_agent | web | webtype' ] }}

{{ a.is['article_detail | articles_list | basket | device_mobile | device_tablet | eshop | eshop_filters | eshop_orders | eshop_search | home | logged | product_detail | product_list' ] }}

{{ a.socials['facebook | instagram | linkedin | pinterest | tiktok | twitter | youtube' ] }}

{{ a.basket['' ] }}

{{ a.basket_info['basket_id | delivery_price | delivery_price_formated | discount_summary | discount_summary_formated | payment_price | payment_price_formated | price_no_discount | price_no_discount_formated | price_summary | price_summary_delivery | price_summary_delivery_formated_novat | price_summary_delivery_formated_vat | price_summary_delivery_novat | price_summary_delivery_vat | price_summary_formated | price_summary_formated_delivery | price_summary_novat | price_summary_novat_formated | price_summary_vat | price_summary_vat_formated | qty | url | weight' ] }}

{{ a.urls['basket | logout | products_search_category | root' ] }}

značky